• Fixní kontroly v Krušnohoří
 • Výuka OB v Krušnohoří
 • Další areály pevných kontrol v ČR
 • Výuka OB v Krušnohoří

  20.9.2011

  Žáci SSZŠ Litvínov v doprovodu pedagogů a organizátorů z řad KRK Litvínov vyrazili do Drážďan, aby si v tamních lesích společně zatrénovali se svými německými vrstevníky.
  Počasí účastníkům setkání v Drážďanech přálo, a z výsledků je patrné, že někteří si pobyt v lese pěkně protáhli :-).
  Všechny fotky z tréninku a procházky po centru Drážďan naleznete ve fotogalerii zájezdu.

  4.-5.4.2011

  V rámci mikroprojektu „Zavedení výuky orientace v přírodě na školách Euroregionu Krušnohoří" proběhlo školení instruktorů orientačního běhu. Jeho program byl rozdělen do dvou dnů na teoretickou a praktickou část. Přednášková část byla tvořena čtyřmi bloky. V úvodu byly vysvětleny základní pravidla orientačního běhu, druhá část byla věnována metodickým postupům při výuce orientace v přírodě a techniky pohybu v terénu, třetí část byla zaměřena na přípravu závodu v orientačním běhu a v závěrečné části byl představen Český svaz orientačních sportů a jeho aktivity zaměřené na školy a veřejnost. Praktická část, při které si všichni frekventanti kursu vyzkoušeli organizování orientačního závodu v praxi, se konala v rámci pořádání krajského finále přeboru škol Ústeckého kraje v orientačním běhu.
  Osvědčení o absolvování školení Instruktor školního orientačního běhu (číslo akreditace: 21 161/2009-25-411) získalo 7 účastníků, kteří přijeli z Litvínova, Duchcova, Prahy, Mělníka a Třebíče.

  07.03.2011

  Byly spuštěny internetové stránky mikroprojektu č. 0170.00/040211/1/05 „Zavedení výuky orientace v přírodě na školách Euroregionu Krušnohoří“. Web jsme pojmenovali „Kontroly rozmístěné v Krušnohoří“, jelikož nejdůležitějším cílem projektu je vybudovat v Euroregionu Krušnohoří dvě sítě pevných kontrol pro výuku orientačního běhu (OB) na základních školách v Litvínově a Drážďanech. Výuka bude probíhat na dvou nových speciálních mapách, které rovněž vzniknou během projektu.

  Dalším krokem bude školení instruktorů orientačního běhu, při kterém odborní lektoři z řad trenérů a specialistů zabývajících se výukou OB na sportovních gymnasiích seznámí pedagogické pracovníky a další zájemce se základními postupy výuky orientace v přírodě.

  V rámci školení bude uspořádán modelový závod dětí, při kterém si vyškolení pedagogové vyzkouší výuku orientačního běhu v praxi. Náš závod byl zároveň zařazen do kalendáře Českého svazu orientačních sportů jako přebor škol Ústeckého kraje v orientačním běhu.

  Na tomto webu vám postupně poskytneme všechny relevantní informace o tom, jak náš projekt pokračuje.

  Nabídka

 • Úvod do orientačního běhu
 • Školení instruktorů
 • Přebor škol
 • Trénink v Drážďanech